Վերանորոգումը իրականացվում է Կոմպասս ՍՊԸ-ի սպասարկման կենտրոնի կողմից, որը գտնվում է

Հացե Չարենց 66 

Հեռ. 010-55-24-26 

 

Համակարգիչ

 

Աղտորոշում

Անվճար

Պրոֆիլակտիկա

2.000

Մայրական սալիկի նորոգում

5.000-20.000

Վերածրագրավում

3.000-7.000

Հակավիրուսային կամ այլ ծրագրերի տեղադրում

1.000-2.000

Սնուցման աղբյուրի նորոգում

500-6.000

Ինֆորմացիայի վերականգնում

6.000-10.000

Տեսաքարտի նորոգում

8.000-10.000

 

 

Категории