Վերանորոգումը իրականացվում է Կոմպասս ՍՊԸ-ի սպասարկման կենտրոնի կողմից, որը գտնվում է

Հացե Չարենց 66 

Հեռ. 010-55-24-26 

Категории